Obiective

  Programe de prevenție populaționale:
– programe de screening;
– programe de prevenire și asistența medicală;

  Stimularea cercetării științifice:
– schimburi științifice pentru medicii tineri și studenți;
– programe de cercetare științifică comună între țări;
– premii pentru lucrări științifice valoroase.

  Educație Medicală Continuă:
– instruirea și creșterea continuă a nivelului științific;